Proste zadania

Biologia

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2021-11-10 23:34
Liczba rozwiązań: 11.
1

Pomóż Laborantowi Zbigniewowi i policz na ile grup zostaną posegregowane fragmenty DNA.

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2019-06-05 19:03
Liczba rozwiązań: 13.
2

Napisz program, który policzy na ile fragmentów zostanie podzielona sekwencja, jeśli specyficzna sekwencja rozpoznawalna przez enzym restrykcyjny to: GRYC (według kodu IUPAC)

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2021-11-11 10:40
Liczba rozwiązań: 16.
1

Bardzo istotną rolę u wszystkich organizmów pełnią białka -  przenoszą substancje, przekazują sygnały, regulują wiele procesów, tworzą szkielet komórek etc. Wiele procesów wymaga tego, by zaszła jakaś interakcja między dwoma białkami. Można narysować interakcje białkowe za pomocą grafu: białka są wierzchołkami grafu; dwa białka są połączone, jeśli zaobserwowano między nimi interakcję. Analizowanie takich sieci wymaga częstego sięgania do matematyki, a konkretnie do teorii grafów.

Matematyka

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2019-04-05 22:40
Liczba rozwiązań: 28.
1

Wyobraźmy sobie hodowlę królików o następujących właściwościach:

  • co miesiąc każda dorosła para królików się rozmnaża, dając życie kolejnej parze królików (samcowi i samicy)
  • młode króliki stają się dorosłe w ciągu miesiąca.

Zaczynamy hodowlę od jednej pary młodych królików. Zgodnie z powyższymi zasadami:

Informatyka

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2021-11-10 22:54
Liczba rozwiązań: 39.
1

Palindrom to wyrażenie brzmiące tak samo czytane od lewej do prawej i od prawej do lewej, np. "Może jutro ta dama da tortu jeżom".

Napisz program, który wczyta tekst z pliku palindormy.txt i policzy ile wierszy to palindromy.

 

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2021-11-10 22:50
Liczba rozwiązań: 55.
1

Wyrażenia arytmetyczne są nieodzowną cześcią programowania. Wylistowanie ich potencjalnych zastosowań byłoby trudne, bo użwya się ich niemal wszędzie. To zadanie sprawdzi Twoje umiejętności dbania o typy wyrażeń oraz kolejność wykonywania działań.

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2019-04-12 18:31
Liczba rozwiązań: 23.
1

Podczas swojej pracy, programiści muszą łączyć pętle, instrukcje warunkowe, wyrażenia arytmetyczne, operacje na plikach i inne mechanizmy języków programowania w jednym programie. To zadanie podsumowuje poznane dotąd umiejętności.

Chemia

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2019-04-19 22:44
Liczba rozwiązań: 13.
2

Chromatografia cieczowa jest techniką laboratoryjną, służącą do rodzielenia mieszaniny na poszczególne związki chemiczne wchodzące w jej skład. Może mieć zastosowanie w oczyszczaniu próbek, badaniu ich składu, bądź badania czystości. Mieszaninę przepuszcza się przez kolumnę ze złożem. Na skutek oddziaływań międzycząsteczkowych między substancjami, jedne związki chemiczne poruszają się szybciej a inne wolniej, więc opuszczą kolumnę w różnym czasie. 

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2020-10-03 22:30
Liczba rozwiązań: 18.
2

Do opisywania związków chemicznych mogą służyć wzory strukturalne, odzwierciedlające budowę cząsteczki, oraz sumaryczne, opisujące z ilu atomów jakiego rodzaju składa się dana cząsteczka. Czasem stosuje się nieco bardziej skomplikowany zapis wzorów sumarycznych, który przybliża budowę cząsteczki. Przykładowo, kwasy karboksylowe często zapisuje się z 'COOH' na końcu, żeby podkreślić obecność grupy karboksylowej na końcu cząsteczki (np. kwas octowy zapisuje się najczęściej CH3COOH zamiast C2H4O2).