Enzymy restrykcyjne

Dodaj zakładkę 
Autor: 
Trudność: 
2
Typ rozwiązania: 
Liczba
Dziedzina: 
Terminy: 

Enzymy restrykcyjne (restryktazy) to enzymy przecinające nić #DNA w obszarach, w których występują specyficzne, krótkie sekwencje nukleotydowe. Organizmy prokariotyczne używają ich do obrony przed infekcją przez bakteriofagi. Dzięki enzymom restrykcyjnym bakterie mogą rozcinać i unieszkodliwiać wnikający do komórki DNA bakteriofaga.

 

Restryktazy zwykle tną DNA wewnątrz rozpoznawanej przez nie sekwencji, zostawiając tzw "lepkie końce", jednak dla uproszczenia zadania przyjmijmy, że enzym restrykcyjny rozpoznaje specyficzny fragment sekwencji DNA i tnie nić tuż za nim.

 

Napisz program, który policzy na ile fragmentów zostanie podzielona sekwencja, jeśli specyficzna sekwencja rozpoznawalna przez enzym restrykcyjny to: GRYC (według kodu IUPAC)

 

Ciekawostka

Zastosowanie enzymów restrykcyjnych:

·sporządzanie map genów

·izolacja oraz identyfikacja genów

·sekwencjonowanie DNA

·porównywanie DNA (pochodzących z różnych organizmów)

·rekombinowanie i klonowanie genów (lub fragmentów genów)

·diagnostyka (chorób genetycznych, niektórych chorób nowotworowych, chorób infekcyjnych)

·zastosowanie w medycynie : ustalanie zgodności tkankowej – niezbędnej w transplantologii, do ustalania pokrewieństwa.

 

#nukleotydy

ZałącznikWielkość
sekwencjadna.fasta32.98 KB
Nierozwiązane