#dna

Lorem ipsum

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2021-11-10 23:27 , liczba rozwiązań: 16.
1

Zasada komplentarności dotyczy łączenia się zasad azotowych, które występują w kwasach nukleinowych (np. DNA). Adenina łączy się podwójnym wiązaniem wodorowym z tyminą, a cytozyna potrójnym wiązaniem wodorowym z guaniną. W związku z tym stosunek A:T i G:C w cząsteczce DNA wynosi 1, a mając jedną nić DNA możemy odtworzyć drugą. Proces ten zachodzi podczas replikacji.

Twoim zadaniem jest wczytać sekwencję DNA zawartą w pliku sekw.txt i jako rozwiązanie podać nić komplementarną.

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2019-02-27 04:20 , liczba rozwiązań: 25.
3

Jeśli GC-content w kontekście genu jest dla Ciebie oczywistością - spójrzmy na problem bardziej globalnie...

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2019-08-13 11:56 , liczba rozwiązań: 21.
3

Napisz program, który znajdzie najczęściej występujący 'wyraz' czteroliterowy w sekwencji nukleotydowej podwójnej nici DNA

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2019-05-25 21:45 , liczba rozwiązań: 14.
2

GC-content to jeden z podstawowych parametrów liczbowych, które można uzyskać z sekwencji DNA. Można go wykorzystać, m. in. do znajdowania obszarów genomu obcego pochodzenia...

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2021-11-10 23:34 , liczba rozwiązań: 11.
1

Pomóż Laborantowi Zbigniewowi i policz na ile grup zostaną posegregowane fragmenty DNA.

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2019-05-19 23:58 , liczba rozwiązań: 24.
2

Pomóż nieuważnemu technikowi wyliczyć długość użytych barcodów.

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2019-02-27 05:34 , liczba rozwiązań: 16.
3

Napisz program, który policzy na ile części zostanie podzielona sekwencja po działaniu na nią kilkoma enzymami restrykcyjnymi.

 

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2019-06-05 19:03 , liczba rozwiązań: 13.
2

Napisz program, który policzy na ile fragmentów zostanie podzielona sekwencja, jeśli specyficzna sekwencja rozpoznawalna przez enzym restrykcyjny to: GRYC (według kodu IUPAC)

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2015-10-25 02:55 , liczba rozwiązań: 3.
4

Czynniki transkrypcyjne to białka, które umieją rozpoznać konkretną sekwencję w łańcuchu #DNA, związać się do niej i wywołać jakąś reakcję, np. spowodować ekspresję genu znajdującego się w pobliżu tej sekwencji bądź przeciwnie, zahamować ją. Pełnią więc bardzo istotną rolę w regulowaniu ekspresji genów. Każdy czynnik transkrypcyjny  rozpoznaje jakieś konkretne, specyficzne dla niego sekwencje - niektóre tylko jedną, np. ATTATCG, niektóre kilka podobnych do siebie, np. ATTTA, ATTCA i ATTGA.

Dodaj zakładkę 
Nierozwiązane
Ostatnio rozwiązane: 2019-06-23 00:39 , liczba rozwiązań: 24.
2

Zapisane na #DNA geny nie są potrzebne wszystkie naraz - niektóre są potrzebne tylko raz na całe życie (np. te odpowiedzialne za rozwój dorosłego osobnika z pojedynczej komórki), inne tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. jakiegoś uszkodzenia lub infekcji), jeszcze inne cały czas, ale w różnych ilościach. W związku z tym mechanizmy ekspresji genów podlegają regulacji.