'słowa' 4-ro literowe w cząsteczce DNA

Dodaj zakładkę 
Autor: 
Trudność: 
3
Typ rozwiązania: 
Tekst
Dziedzina: 
Terminy: 

 

Każda nić #DNA zbudowana jest z nukleotydów. W skład cząsteczki DNA zawsze wchodzą dwie nici, przy czym zgodnie z zasadą komplementarności Adenina (A) łączy się zawsze z Tyminą (T),a Cytozyna (C) z Guaniną (G).

 

A←→T
C←→G

 

W pliku dane.fasta znajduje się pojedyncza nić nukleotydowa.

 

 

Napisz program, który znajdzie najczęściej występujący 'wyraz' czteroliterowy w sekwencji nukleotydowej podwójnej nici DNA (zarówno w nici podanej w pliku dane.fasta jak i nici komplementarnej).

 

(UWAGA: Rozwiązanie może mieć 2 wersje, w związku z komplementarnością nici. Nas interesuje ta, która zaczyna się na literę 'C')

#nukleotydy

ZałącznikWielkość
dane.fasta19.62 KB
Nierozwiązane