O projekcie

Żyjemy w świecie, w którym nieuchronnie i nieustannie używamy oprogramowania - w telefonach, telewizorach, samochodach, czy wreszcie komputerach. Ciągle jednak umiejętność programowania wydaje się wielu osobom rzeczą mało przystępną i nieatrakcyjną. Jednak w wielu dziedzinach nauki, zdobycie umiejętności programowania pozwala na znaczne ułatwienie wielu zadań a często wręcz jest nieodzowna.

Pomysł na powstanie tej strony powstał z konieczności nauczania programowania studentów Bioinformatyki i Biologii Systemów na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy okazało się,  że nawet studenci zainteresowani tematem programowania w kontekście swoich studiów nie mieli wielu ciekawych zadań do ćwiczenia programowania. Wielu osobom, którym umiejętność programowania była potrzebna trudno było się przełamać do typowych podręczników dla programistów, pisanych dość suchym językiem. Pomyśleliśmy, że zadania motywowane innymi dziedzinami nauki - biologią, chemią, fizyką - mogą lepiej zachęcić do pracy niezbędnej do rozwiązania zadania. Dla osób programujących, te zadania mogą służyć jako forma urozmaicenia, dodatkowo ilustrująca jakie problemy w innych naukach mogą wykorzystać programy komputerowe jako formy rozwiązania.

Zamiast podręcznika postanowiliśmy użyć formy interaktywnego systemu podobnego do istniejących anglojęzycznych serwisów rosalind.info czy  projektu Euler.  Mamy nadzieję, że ta forma będzie bardziej zachęcająca zarówno dla studentów początkowych lat studiów i uczniów chcących nauczyć się programować.

Stworzenie strony davinci.mimuw.edu.pl zostało sfinansowane ze środków przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 107/UD/SKILLS/2014 o wykorzystanie nagrody przyznanej w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.