Interakcje białek

Dodaj zakładkę 
Autor: 
Trudność: 
1
Typ rozwiązania: 
Tekst
Dziedzina: 
Terminy: 

Bardzo istotną rolę u wszystkich organizmów pełnią białka -  przenoszą substancje, przekazują sygnały, regulują wiele procesów, tworzą szkielet komórek etc. Wiele procesów wymaga tego, by zaszła jakaś interakcja między dwoma białkami. Można narysować interakcje białkowe za pomocą grafu: białka są wierzchołkami grafu; dwa białka są połączone, jeśli zaobserwowano między nimi interakcję. Analizowanie takich sieci wymaga częstego sięgania do matematyki, a konkretnie do teorii grafów.

Podczas analizowania sieci pożytecznym zagadnieniem jest znalezienie najważniejszych białek -  tj. takich, które zaangażowane są w jak najwięcej procesów, wchodzą w interakcje z wieloma białkami, a ich zniknięcie spowodowałoby pewnie śmierć komórki. Często stosuje się więc algorytmy wyliczające w różny sposób centralność węzła w grafie. Jedną z miar centralności jest stopień wierzchołka -  jest to liczba krawędzi, jaka wychodzi z danego wierzchołka.

W załączonym pliku jest sieć interakcji białek z komórki człowieka w następującym formacie: każda linia reprezentuje jedną krawędź i wygląda tak: "[nazwa_białka] [nazwa_drugiego_białka]". Przykładowo, sieć interakcji przedstawioną na rysunku opisywałby następujący plik:
A B
A C
A D
B C
D E
(Zauważ, że nie ma różnicy, czy krawędź opisać "A B" czy "B A"; jeżeli w pliku znajdą się dwie linijki opisujące tę samą krawędź na dwa sposoby, liczy się to wciąż jako jedna krawędź, nie podwójna).

Twoim zadaniem jest pobrać załączony plik i znaleźć w nim białko o największym stopniu. (W powyższym przykładzie odpowiedź brzmiałaby: A).

#białko

ZałącznikWielkość
interakcje_bialek.txt229.45 KB
Nierozwiązane