Odległości między punktami na płaszczyźnie

Dodaj zakładkę 
Autor: 
Trudność: 
1
Typ rozwiązania: 
Wektor
Dziedzina: 
Terminy: 

W pliku #CSV znajdują się współrzędne punktów na płaszczyźnie. Plik ma następujący format:

1,4.299,-2.15
2,4.444,5.555
3,3.321,-11.111
...

gdzie pierwsza kolumna to identyfikator punktu, zaś kolejne to współrzędne w dwu wymiarach.

 

Postaraj się znaleźć parę punktów, która tworzy odcinek o najmniejszej długości spośrod wszystkich możliwych par.

W odpowiedzi podaj wektor z identyfikatorami dwóch wybranych punktów, np.
[1,2]

Identyfikatory muszą być uszeregowane rosnąco.

 

UWAGA:
Zachowaj kod, który napiszesz przy rozwiązywaniu powyższego problemu. Przyda Ci się w kolejnych zadaniach z serii.

ZałącznikWielkość
points.csv24.56 KB
Nierozwiązane