Symulacja kolumnowej chromatografii cieczowej

Dodaj zakładkę 
Autor: 
Trudność: 
2
Typ rozwiązania: 
Tekst
Dziedzina: 

Chromatografia cieczowa jest techniką laboratoryjną, służącą do rodzielenia mieszaniny na poszczególne związki chemiczne wchodzące w jej skład. Może mieć zastosowanie w oczyszczaniu próbek, badaniu ich składu, bądź badania czystości. Mieszaninę przepuszcza się przez kolumnę ze złożem. Na skutek oddziaływań międzycząsteczkowych między substancjami, jedne związki chemiczne poruszają się szybciej a inne wolniej, więc opuszczą kolumnę w różnym czasie. 

Napisz program który będzie symulował działanie chromatografii cieczowej. Załóżmy, że mamy kolumnę długości dlugosc=100, mieszaninę składającą się z substancji a i b, których jest po 100 cząsteczek. Załóżmy, że cząsteczki substancji a i b w każdym kroku czasowym pokonują odległość zadaną odpowiednio w plikach  'a.txt' i 'b.txt' (dla każdej cząsteczki zadana jest inna wartość, wartości zawarte są w kolejnych wierszach). Sprawdź która substancja jako pierwsza w całości opuści kolumnę chromatografu i po ilu krokach to nastąpi. 

Format rozwiązania:

jeśli rozwiązaniem byłaby substancja 's' i 1000 kroków, rozwiązanie powinno wyglądać w następujący sposób:s,1000

ZałącznikWielkość
b.txt1.56 KB
a.txt1.56 KB
Nierozwiązane