Gęstość grafu

Dodaj zakładkę 
Autor: 
Trudność: 
1
Typ rozwiązania: 
Liczba
Dziedzina: 

Gęstością grafu nazywamy stosunek liczby krawędzi do największej możliwej liczby krawędzi. Gęstość można policzyć ze wzoru: \(d = \frac{2m}{n(n-1)}\), gdzie m to liczba krawędzi, a n liczba wierzchołków grafu. Dla grafu pełnego gęstość wynosi 1, a dla grafu bez krawędzi 0. Policz gęstość grafu dla grafu, który opisuje sieć interakcji białek z zadania INTERAKCJE BIAŁEK. Wynik podaj z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.

ZałącznikWielkość
interakcje_bialek.txt229.45 KB
Nierozwiązane
Następne zadania: