Trójkąty w przestrzeni trójwymiarowej

Dodaj zakładkę 
Autor: 
Trudność: 
3
Typ rozwiązania: 
Wektor
Dziedzina: 
Terminy: 

W pliku #CSV znajdują się współrzędne punktów w przestrzeni trójwymiarowej. Plik ma następujący format:

1,4.299,-2.15,7.333
2,4.444,5.555,-3.333
3,3.321,-11.111,5.55
...

gdzie pierwsza kolumna to identyfikator punktu, zaś kolejne to współrzędne w trzech wymiarach.

 

Postaraj się znaleźć trójkę punktów, która tworzy trójkąt o największym polu powierzchi spośrod wszystkich możliwych trójek.

W odpowiedzi podaj wektor z identyfikatorami trzech wybranych punktów, np.
[1,3,5]

Identyfikatory muszą być uszeregowane rosnąco.

 

UWAGA:
Zachowaj kod, który napiszesz przy rozwiązywaniu powyższego problemu. Przyda Ci się w kolejnym zadaniu z serii.

ZałącznikWielkość
points3d.csv1.6 KB
Nierozwiązane