Ramię robota Rob1

Dodaj zakładkę 
Autor: 
Trudność: 
2
Typ rozwiązania: 
Wektor
Dziedzina: 

Robot Rob1 posiada zdolność ruszania ramieniem w jednej płaszczyźnie. Jego ramię składa się z 10 odcinków, kolejne odcinki mają następujące długości: [2,4,5,7,12,4,7,9,11,6]. Przyjmijmy, że początek ramienia znajduję się w punkcie (0,0) układu współrzędnych. Robot może ustawić kolejne odcinki ramienia pod kątem 0,90 lub 180 stopni względem poprzedniego odcinka, a pierwszy odcinek ramienia leży na osiach układu współrzędnych. Sprawdź, do których punktów z wektora 'punkty' robot jest w stanie sięgnąć końcem ramienia. Jako wynik zwróć podany niżej wektor z usuniętymi nieosiągalnymi przez robota Rob1 punktami.

punkty=[(-56, -11),(56,10),(10,70),(3, -60),(13,17),(41,36),(2,-8),(15, 48),(24, 39),(16,34),(15,-33),(36, 27),(43,21),(-54, 13),(-40, 27),(-21,-43),(14, 37),(-22,16),(-13, 18)]

Nierozwiązane
Następne zadania: