Precyzja obliczeń

Dodaj zakładkę 
Autor: 
Trudność: 
2
Typ rozwiązania: 
Liczba
Dziedzina: 

Znajdź przybliżenie liczby $\sqrt{0.5}$ z dokładnością do 250 liczb po przecinku. 

 

W odpowiedzi podaj pięć ostatnich cyfr tego przybliżenia. 

Nierozwiązane