Termopara

Dodaj zakładkę 
Autor: 
Trudność: 
3
Typ rozwiązania: 
Liczba
Dziedzina: 

Zjawisko Seebecka - zjawisko termoelektryczne, polegające na powstawaniu siły elektromotorycznej w obwodzie zawierającym dwa różne metale lub półprzewodniki, gdy ich złącza znajdują się w różnych temperaturach.

Termopara (termoogniwo, termoelement, ogniwo termoelektryczne) - element obwodu elektrycznego, składający się z dwóch różnych metali (lub półprzewodników) i wykorzystujący zjawisko Seebecka zachodzące na ich styku. Termopara jest wykorzystywana jako czujnik temperatury lub, rzadziej, jako źródło zasilania o bardzo niskim napięciu i relatywnie wysokim prądzie.

Mówiąc inaczej: termopara jest układem składającym się z dwóch różnych metali lub półprzewodników połączonych ze sobą stykami (końcówkami). Kiedy na stykach występuje różnica temperatur, to w układzie tworzy się siła elektromotoryczna. Idealna termopara ma liniową zależność pomiędzy różnicą temperatur a siłą elektromotoryczną.

\(V=a*T\)
V - siła elektromotoryczna
T - różnica temperatur na obu końcach
a - współczynnik Seebecka

Grupa fizyków zrobiła pomiary termopary (siła elektromotoryczna,różnica temperatur) znajdują się one w pliku termopara.txt .
Niestety świat nie jest idealny, dlatego wyniki nie wychodzą idealne i należy wyznaczyć współczynnik Seebecka za pomocą
metody najmniejszych kwadratów.

Przy założeniu, że wyznaczony współczynnik Seebecka 'a' jest idealny oblicz jaka siła elektromotoryczna wytworzy się w tej termoparze, kiedy jeden z końców będzie zanurzony w wodzie z lodem (przyjmijmy temperaturę 0°C oraz brak zjawisk galwanicznych), a drugi styk będzie zanurzony w ciekłym azocie (przyjmijmy temperaturę -195,8°C)

wynik podaj z dokładnością do 3 miejsc po przecinku

 

ZałącznikWielkość
termopara.txt254 bajty
Nierozwiązane