Modyfikacje posttranslacyjne

Dodaj zakładkę 
Autor: 
Trudność: 
2
Typ rozwiązania: 
Wektor
Dziedzina: 

Modyfikacje posttranslacyjne (PTM) to modyfikacje białek, jakie zachodzą po procesie translacji. Modyfikacje te mogą wpłynąć na funkcjonowanie białka, jego aktywność, stabilność, właściwości fizykochemiczne. Do modyfikacji posttranslacyjnych zaliczamy między innymi hydroksylację, ubikwitynację, glikozylację, acetylację, metylację czy fosforylację. W pliku phosphoELM.txt znajdują się informacje na temat fosforylacji grupy białek. Każdy wiersz pliku phosphoELM2.txt dotyczy jednej fosforylacji.

Twoim zadaniem jest policzenie ile fosforylacji białek, których identyfikatory podane są w pliku ID, jest zawartych w pliku phosphoELM2.txt. Wynik podaj w postaci wektora, w którym na kolejnych pozycjach znajduje się liczba fosforylacji dla kolejnego białka z pliku ID.

ZałącznikWielkość
id.txt104 bajty
phosphoelm2.txt1.6 MB
Nierozwiązane