Analiza wyników badania krwi

Dodaj zakładkę 
Autor: 
Trudność: 
3
Typ rozwiązania: 
Macierz
Dziedzina: 

Pobierz wyniki (uproszczonego) badania CBC tysiąca pacjentów i napisz program, który znajdzie wszystkie osoby (numery identyfikacyjne pacjentów):
    a) których wyniki są nieprawidłowe (przynajmniej jeden parametr jest poza normą),
    b) które są w stanie krytycznym. Przyjmijmy, że stan krytyczny występuje, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
        - przynajmniej jeden parametr ma wartość o 20% niższą od minimum lub 20% wyższą od maksimum,
        - przynajmniej dwa parametry mają wartość o 10% niższą od minimum lub 10% wyższą od maksimum,
        - przynajmniej trzy parametry są poza normą.
Zauważ, że pacjent, który jest w stanie krytycznym ma w szczególności nieprawidłowe wyniki, ale pacjent, który ma nieprawidłowe wyniki nie musi być w stanie krytycznym.

 

Plik z wynikami badań pacjenta ma następującą formę:

Parametr                                   Wynik      Norma         Jednostka
-------------------------------------------------------------------------------
Płeć                                         K                  -                 -
Erytrocyty                                4.9           4.2 – 5.4        [mln kom./µl]
Leukocyty                                7.2           4.5 – 9.9        [tys. kom./µl]
Hematokryt                            42.1          36.1 – 44.3    [%]
Hemoglobina                          5.0           12.1 – 15.1    [g/dl]
Śr. wielkość erytrocytu           82             80-95            [fl]

 

 

Za normę przyjmijmy następujące wartości (pobrane z serwisu MedlinePlus):

Ilość milionów czerwonych krwinek na mikrolitr krwi:         
Mężczyzna       4.7 – 6.1   
Kobieta             4.2 – 5.4

Ilość tysięcy białych krwinek na mikrolitr krwi:            
                          4.5 – 9.9    (wartość taka sama dla obu płci)

Stosunek objętości czerwonych krwinek do objętości krwi:
Mężczyzna       40.7 – 50.3
Kobieta             36.1 – 44.3

Waga (w gramach) hemoglobiny znajdującej się w decylitrze krwi:
Mężczyzna       13.8 – 17.2
Kobieta             12.1 – 15.1

Przeciętna wielkość (w femtolitrach) czerwonej krwinki:
                           80-95      (wartość taka sama dla obu płci)

Zauważ, że niektóre wartości są zależne od płci.

 

Odpowiedź podaj w formie macierzy, której pierwszy wiersz zawiera numery identyfikacyjne pacjentów z wynikami nieprawidłowymi, drugi - z wynikami krytycznymi. W obu wierszach uszereguj identyfikatory rosnąco.

Przykład odpowiedzi (identyfikatory oddzielone przecinkami, wiersze oddzielone średnikiem):

[1,3,5,7,9,11;1,5,11]

ZałącznikWielkość
cbc.zip306.1 KB
Nierozwiązane